Nieuws

Na meer dan 25 jaar eindelijk perspectief voor Nederlandstalige lagere scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe
NA MEER DAN 25 JAAR EINDELIJK PERSPECTIEF VOOR NEDERLANDSTALIGE LAGERE SCHOLEN IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

EERSTE STAP GEZET. MAAR NU MOETEN BROODNODIGE RENOVATIES DRINGEND VOLGEN

Op de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe van maandagavond 24 april werd besloten om de gemeentelijke Klimopschool, school voor buitengewoon onderwijs, over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs. De school zal ook verhuizen naar buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe en zal door ook op relatief korte termijn nieuwe gebouwen krijgen. De beslissing kadert in een ruimere oplossing om de al sinds … 1996 aanslepende renovatiedossiers van zowel de Klimopschool als de naburige Prinses Paolaschool, op te lossen. De doorbraak komt er door de Vlaamse Gemeenschapscommissie die het dossier naar zich toe heeft getrokken.

WAT VOOR FRANSTALIGE GEMEENTESCHOOL LUKTE, LUKTE NIET VOOR NEDERLANDSTALIGE

Kurt Deswert, gemeenteraadslid voor MR+/Open Vld, reageert opgelucht op het nieuws, maar blijft waakzaam. Hij dringt zelf al jaren aan op een oplossing, maar de gemeente weigerde tot nog toe halsstarrig om er concreet werk van te maken. Daarop kaartte Deswert het probleemdossier aan bij de Vlaamse gemeenschapscommissie, dat nu een praktische oplossing heeft gezocht en gevonden.

Deswert: “De verhuis van de Klimopschool zal uiteraard een aanpassing zijn voor de kinderen, ouders en voor het personeel. Maar dit bleek de enige manier om een oplossing te vinden voor het infrastructuurprobleem. De gemeente kwam haar verantwoordelijkheid op dat vlak niet na. Wat voor de Franstalige bulo-school La Charmille (nieuwe gebouwen sinds 2020) mogelijk bleek, bleek dat niet voor de Nederlandstalige... Dan moet er ingegrepen worden.

De renovaties van de Klimopschool en Prinses Paolaschool zijn prangend. Een sluiting van die laatste school door de Vlaamse Onderwijsinspectie kon een aantal keren slechts nipt vermeden worden. Onder impuls van Sven Gatz werd nu een akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het gemeenschapsonderwijs en het gemeentebestuur, met eindelijk een reëel uitzicht op een renovatie van de scholen.

Deswert stipt aan dat dit de eerste stap is. “Het gemeentebestuur heeft zich tijdens de onderhandelingen openlijk geëngageerd om de overname van de Klimopschool te koppelen aan de broodnodige renovatie van de Prinses Paolaschool. Dat kan relatief snel gaan, als het gemeentebestuur en de bevoegde schepen hun werk tenminste deftig doen. Daar zal ik echter waakzaam op blijven, want in dit dossier blonk men tot dusverre niet echt uit in goodwill of professionalisme.

ZOALS IN MOLENBEEK

Dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie zo drastisch ingrijpt, is uitzonderlijk en toont aan dat de gemeente dit dossier zelf niet ter harte nam, ondanks de hoogdringendheid. Deswert: “Het is erg dat het zo ver moeten komen is. Als ik het goed begrepen heb, deed de Vlaamse Gemeenschapscommissie noodgedwongen eerder al iets gelijkaardigs in Molenbeek. Ik denk niet dat onze burgemeester en schepen graag in één adem genoemd willen worden met die gemeente.