Nieuws

Brusselse regering heeft een akkoord over de begroting met schuldplafond
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft na een heel weekend onderhandelen op zondag een akkoord over de begroting voor 2024 bereikt. De minister van Begroting had voorgesteld om deze keer een schuldplafond in te stellen als garantie op gezondere overheidsfinanciën. De terugkeer naar een evenwicht in de begroting is hiermee daadwerkelijk ingezet, zoals voorzien in het meerjarentraject.

Het Brussels gewest zal besparen op personeels- en werkingskosten, investeringen en subsidies zoals dat was aangekondigd in de omzendbrief van vorige lente.

Er worden hervormingen opgestart in verscheidene sectoren, die door de bevoegde ministers zullen worden toegelicht.

Dit akkoord legt de basis om verder tot een structureel evenwicht te komen in de volgende legislatuur.

De begroting 2024 zal met een beter resultaat afsluiten. Het begrotingstekort wordt met een kwart teruggedrongen.

Het politiek akkoord wordt nu administratief vertaald en naar het parlement gestuurd, waar de begrotingsdebatten in de commissie Financiën zullen starten in november.