Nieuws

“Mobiliteit stopt niet aan de gewestelijke grenzen” (Carla Dejonghe)
BRUSSELS PARLEMENT – Elk jaar opnieuw wordt in september de 'Week van de Mobiliteit' georganiseerd om duurzame mobiliteit en bewust autogebruik in de verf te zetten. Dé uitgesproken kans voor Brussels Parlementslid Carla Dejonghe en MR-collega Anne-Charlotte d’Ursel om een paar van hun voorstellen onder de aandacht te brengen die de mobiliteit in Brussel en haar periferie moet verbeteren, want mobiliteit stopt niet aan de gewestelijke grenzen.

Voor onze inwoners en bedrijven is Brussel en haar hinterland één regio en één arbeidsmarkt. Volgens Dejonghe moet het mobiliteitsbeleid daarom diezelfde logica volgen. “Als het aanbod dat we aan de reiziger bieden niet aangepast is aan de Brusselse metropool, dan demotiveren we hem of haar om over te stappen op duurzame mobiliteit”, zegt Carla Dejonghe.

De komst van Brupass XL op 1 februari 2021 was al een grote stap vooruit. Na meer dan 15 jaar onderhandelen kwam er eindelijk één vervoersbewijs voor al het openbaar vervoer in Brussel, én werd het openbaar vervoer rond Brussel geïntegreerd in het Brusselse aanbod. Maar het kan nog beter, volgens Dejonghe en d’Ursel.

“Waarom trekken we de metrolijnen niet door tot in Vlaams- en Waals-Brabant? Lijn 5 richting Hermann-Debroux kan bijvoorbeeld verlengd worden tot in Jezus-Eik”, legt Dejonghe uit. Extra goed uitgeruste fietspaden rond de Ring zouden ook meer veilige pendelmogelijkheden bieden aan mensen uit de Rand, als alternatief voor de wagen. En een heikel punt waar beide parlementsleden al jaren op hameren, is het onderbenutte S-treinnetwerk. “In veel Brusselse treinstationnetjes passeert er maar 1 à 2 treinen per uur, dat moet beter”, vervolgt d’Ursel. Wat de wagen betreft, zijn er nog heel wat grote parkings dichtbij mobiliteitshubs die makkelijk tot ‘Park & Ride’ kunnen omgevormd worden, zoals aan de Heizel. “Bied de mensen kant-en-klare, gratis oplossingen aan om de wagen buiten de stad te laten en over te stappen op zacht vervoer”, zegt Dejonghe. Ook de tarieven van het openbaar vervoer moeten interessant genoeg zijn. “Op dat vlak zijn er al een aantal zaken veranderd, maar niet wat de Brupass XL betreft, die 840 per jaar kost en voor velen onbetaalbaar is. Creëer dezelfde, goedkopere Brupass XL-abonnementen als de ‘gewone’ Brupass-varianten. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen studentenabonnement in de XL-variant.”

Deze en andere ideeën zullen Dejonghe en d’Ursel voorstellen in het kader van hun parlementaire werkzaamheden. “Deze Week van de Mobiliteit zien wij als een manier om het debat over een metropolitaan mobiliteitsbestuur weer te openen, iets waar ik al meer dan 10 jaar geleden op hamerde met een integrale mobiliteitskaart voor de hele Brusselse metropool (regio én periferie). Laten we over alle niveaus heen samenwerken om de metropolitane noden beter tegemoet te komen”, besluit Carla Dejonghe.